Inspeksjon av anlegget

09.01.2017 19:18

I oktober 2016 ble det gjort inspekjon av bryggene og ankerfortøyningene. 3 utbedringer ble gjort så bryggene er trygt foramkret

Søkested

Kontakt

Tananger Båtforening Postboks 207
4098 Tananger

Konto: 3206.20.51379
Vipps: 122082
911 40 216